ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن ۰۹۱۷۸۶۷۶۸۴۷ تماس حاصل نموده یا به آدرس بوشهر- بلوار شهيدچمران نبش ساحل 8پلاک 49 ساختمان سامان طبقه دوم مراجعه نمایید.