حضور مسافر 40 دقيقه قبل از حرکت در اسکله مسافربري والفجر الزامي مي باشد .
قابل توجه همکاران و مسافران
حضور مسافر 40 دقيقه قبل از حرکت در اسکله مسافربري والفجر الزامي مي باشد سایر اعلانات