درصورت داشتن گروه وتقاضاي تخفيف با شماره 09023334015وياپشتيباني رزرواسيون تماس بگيريدسایر اعلانات